theo công bố chính thức từ google , từ ngày 27/7/2022 tất cả các đơn vị sử dụng email doanh nghiệp google Gsuite đều sẽ bị dừng hoạt động và yêu cầu nâng cấp lên gói sử dụng dịch vụ mới của google